Nawiewniki powietrza

Nawiewniki powietrza VENTAIR stanowią element systemu wentylacyjnego zapew-
niającego właściwy napływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń. Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach
z wentylacją grawitacyjną oraz mechaniczną wywiewną. Posiadają samoczynny regulator przepływu (czuły na różnicę ciśnień), dzięki któremu ilość nawiewanego powietrza jest stała, niezależnie od warunków atmosfe-
rycznych (wiatr, zimno). W przypadku wentylacji mechanicznej rozwiązanie to pozwala na utrzymanie jednakowego napływu powietrza do pomieszczeń, niezależnie od tego, na którym piętrze się znajdują oraz niezależnie od dynamicznie zmieniających
się warunków zewnętrznych. Nawiewniki te posiadają dodatkowo możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu, a dzięki osięgnięciu optymalnej charakterystyki przepływowej, maksymalnie obniżają zużycie energii cieplnej, potrzebnej do ogrzania powietrza wentylacyjnego w sezonie grzewczym.